20 držav z najboljšim ravnotežjem med delom in življenjem

Ravnovesje med delom in zasebnim življenjem je način, kako je življenje ljudi razdeljeno med zaposlitev in druge segmente življenja. Prednostni model ravnotežja med delom in zasebnim življenjem vključuje pošteno razdelitev dela in osebnega življenja. Osebno življenje lahko vključuje dejavnosti, kot so druženje s prijatelji in družino, sodelovanje pri dejavnostih skupnosti, posvetitev nekaj časa verskim in duhovnim dejavnostim ter aktivno izvajanje samopomoči. Pomen dobrega ravnovesja med delom in zasebnim življenjem je v tem, da je treba priznati, da so delavci več kot le stroji za ustvarjanje denarja. Delodajalci lahko to storijo z zagotavljanjem ustreznega plačanega dopusta, s fleksibilnim delovnim časom zaposlenih, organiziranjem družinskih prireditev in aktivnosti.

Države z najvišjim ravnotežjem med delom in življenjem

Nizozemska

Po indeksu za leto 2017, ki ga je pripravila Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), je Nizozemska na najvišjem mestu glede zagotavljanja ravnotežja med delom in zasebnim življenjem v svoji delovni sili, pri čemer je država dobila oceno 9, 3. Medtem ko je povprečno število delavcev v državah OECD, ki delajo zelo dolgo, 13%, le 0, 5% nizozemske delovne sile dela zelo dolgo. Poleg tega je enakovrednost spolov delavk, ki delajo z moškimi, bistveno višja od povprečja držav OECD, saj 69, 9% nizozemskih žensk dela v primerjavi z 57, 5% v večji regiji OECD. Ker pa ima Nizozemska tudi problem, da se ženska šteje za primarno skrbnico, nizozemske ženske preživijo še dve uri dela doma kot moški, več kot 60% zaposlenih žensk pa dela s krajšim delovnim časom. Tako so možnosti za napredovanje v karieri delavk, ki so matere, omejene, in kakršne koli sposobnosti, ki jih imajo, se ne uporabljajo pravilno.

Danska

Druga država z visokim rezultatom med poklicnim in zasebnim življenjem je Danska, z oceno 9, 0. Danska je bila pogosto navedena kot ena izmed najsrečnejših držav, v kateri živijo in delajo, in njihova odlična ocena ravnotežja med poklicnim in zasebnim življenjem je prispevek k temu. Le okoli 4% danskih delavcev dela zelo dolge ure, kar je bistveno nižje od povprečja OECD. Poleg tega na Danskem delavci preživijo 66% svojega budnega časa za prostočasne dejavnosti (kot so branje in gledanje televizije), samooskrbo in družinske dejavnosti ter tako prispevajo k njihovi sreči in splošnemu čustvenemu počutju. Poleg tega ima Danska koncept, imenovan fleksibilnost, ki traja pet ur in v katerem delodajalci plačajo svojim zaposlenim na podlagi skupnega opravljenega dela in ne ur, ki jih preživijo na delovnem mestu. V nekaterih mestih so delavci deležni stalnih delovnih mest, ko so stari štirideset let. Danska ima tudi odlične politike zaposlovanja med spoloma, pri čemer so plače skoraj enake med spoloma in 78-odstotna stopnja zaposlenosti žensk med 25. in 54. letom starosti.

Francija

Tudi Francija je kot visoka ocena ravnotežja med poklicnim in zasebnim življenjem dosegla 8, 9. To oceno poročajo le 8% delovne sile, ki delajo zelo dolge ure, delavci pa v povprečju porabijo 68% svojih ur za prostočasne dejavnosti.

Druge države z visokim rezultatom med poklicnim in zasebnim življenjem so Španija (8.8), Belgija (8.6), Norveška (8.5), Švedska (8.3), Nemčija (8.3), Rusija (8.1), Irska (7.9), Finska (7.9), Luksemburg (7.9), Madžarska (7.8), Estonija (7.7), Italija (7.5), Slovaška (7.5), Češka (7.4), Slovenija (7.2), Švica (7.2) in Kanada (6.9).

20 držav z najboljšim ravnotežjem med delom in življenjem

RazvrstitevDržavaOcena ravnotežja med delom in življenjem
1Nizozemska9.3
2Danska9, 0
3Francija8.9
4Španija8.8
5Belgija8.6
6Norveška8.5
7Švedska8.3
8Nemčija8.3
9Rusija8.1
10Irska7.9
11Finska7.9
12Luksemburg7.9
13Madžarska7.8
14Estonija7.7
15Italija7.5
16Slovaška7.5
17Češka7.4
18Slovenija7.2
19Švica7.2
20Kanada6.9