Gospodarstvo Kube

Kubansko gospodarstvo je načrtovano gospodarstvo, v katerem prevladujejo državna podjetja in državna delovna sila. Večina kubanskih industrij je v lasti ali pa jih upravlja vlada, večina delovne sile pa je zaposlena v državi. Zaradi padca Sovjetske zveze je komunistična stranka zagovarjala oblikovanje zadrug in tudi spodbujala samozaposlitev. Leta 2000 je bilo zaposlovanje v javnem sektorju na Kubi 76-odstotno, zaposlovanje v zasebnem sektorju pa je bilo samozaposlenih, in sicer 23-odstotno v primerjavi z enakim razmerjem v letu 1981, in sicer z 91% na 8%.

Pregled gospodarstva Kube

Leta 2012 je imela Kuba BDP po PPP 121 milijard dolarjev in nominalni BDP 72, 3 milijarde dolarjev. Država se je po nominalnem BDP uvrstila na 66. mesto, po PPP pa na 66. mesto. Leta 2015 je Kuba zabeležila 4, 7-odstotno stopnjo rasti BDP in se je po ocenah v prihodnjih letih povečala. Storitveni sektor je v istem letu prispeval 72, 7% BDP, industrija in kmetijski sektor pa 23, 5% oziroma 4% BDP. Leta 2015 je Kuba doživela inflacijo v višini 4, 4%, 1, 5% prebivalstva pa živi pod pragom revščine. Stopnja brezposelnosti na Kubi je v istem letu znašala 3%. Leta 2010 je bil kubanski BDP na prebivalca ocenjen na 10.200 USD. Leta 2015 je bila kubanska delovna sila ocenjena na 5, 111 milijona, ki je razdeljena v dva glavna sektorja javni sektor s 72, 3% in osebni sektor s 27, 7%. Javni dolg države je do decembra 2014 znašal 25, 21 milijarde USD, medtem ko je bila gospodarska pomoč 87, 8 milijarde USD. Prihodki države so bili v letu 2015 ocenjeni na 2, 721 milijarde dolarjev, stroški pa so znašali 2, 919 milijarde dolarjev.

Glavne industrije Kube

V sektorju storitev na Kubi prevladujejo turizem, maloprodaja in finance, ki so ustvarili 1, 7 milijarde dolarjev. Primarni proizvodi, ki prevladujejo v kmetijskem sektorju na Kubi, so sladkorni trs, krompir, tobak, riž, kava, citrusi, živina in fižol. Glavne panoge v državi so biotehnologija in farmacija.

Najboljši izvozni in izvozni partnerji Kube

Kuba se uvršča na 113. mesto na svetovnem izvoznem gospodarstvu. Glavni izvozni proizvodi so sladkor, medicinski izdelki, tobak, nikelj, kava, citrusi in lupinarji. Največji izvozni partnerji države so Venezuela, ki ima 33, 5%, Kanada 15, 9%, Kitajska 9, 5%, Nizozemska 4, 5% celotnega izvoza.

Najboljši uvozni in uvozni partnerji Kube

Kuba je 89. največje uvozno gospodarstvo na svetu. Največji uvoz države so hrana, stroji in oprema, kemikalije in nafta. Najvišji uvozni partnerji so Venezuela s 38, 7%, Kitajska z 9, 8%, Španija s 8, 4%, Brazilija s 4, 7% in Alžirija s 4, 4% celotnega uvoza države.

Kubansko gospodarstvo pred revolucijo

Kljub temu, da je dohodkovna neenakost ostajala visoka, poleg tega pa tudi odlivi kapitala v tuje države, se Kuba še vedno uvršča med države z visokim dohodkom v Latinski Ameriki že od leta 1870. V začetku stoletja se je gospodarstvo Kube hitro razvijalo, ker je izvažalo v ZDA so to državo uvrstile med najbolj uspešne med latinskoameriškimi državami. Kubanski sektor turizma je postal pomemben zaradi Združenih držav Amerike zaradi svoje geografske bližine, zaradi katere je bilo lažje in bolj priljubljena počitniška destinacija za bogate Američane, zlasti za igralce, golfiste in jahanje. ZDA so prevladovale v glavnih panogah, ki so monopolizirale približno 25% kubanskega zemljišča, ki je utrlo pot revščini in brezposelnosti, kar je sprožilo visoke stopnje migracij kriminala in prostitucije.