Kaj je Colluvium in kako se razlikuje od Aluviuma?

Znanstveniki in avtorji iz različnih regij sveta se ne strinjajo o natančnih definicijah colluviuma in naplavin. Evropa, Rusija in ZDA so prepoznavne razlike pri opredelitvi teh dveh procesov. Te razlike ne samo da spodkopavajo pomen, ampak tudi vodijo do nerazumevanja obeh procesov. V tem članku, tako kot v večini geološke in geomorfološke literature, colluvium kaže plazeče zaradi gravitacije ali drugih naravnih vzrokov navzdol po pobočju hriba, medtem ko naplavin predlaga reke, ki premikajo material na dolge razdalje in jih odlagajo na nižji tok. Ministrstvo za notranje zadeve ZDA odobrava in uporablja ta pristop.

Opredelitve Colluvium In Alluvium

Colluvianation je proces, pri katerem erozija pločevine, vodna erozija, lezenje navzdol ali kombinacija vseh transportnih ohlapnih nekonsolidiranih ruševin od vrhov hribov do osnove pobočja odlagajo različne vrste heterogenih kamnin in razbitin različnih velikosti in tvorijo tako imenovano colluvium. Colluvium material je sestavljen iz slabo razvrščenih kotnih fragmentov različnih velikosti od mulja do ruševin kamnin, včasih pa tudi kamnitih kamnin, ki so obrnjeni navzgor proti pobočju, kot da kažejo svojo prvotno lokacijo. Oblikovanje naplavin pa je proces, pri katerem rečna voda prevaža in odlaga glino, pesek, mulj in podoben material na bregovih dolin, delt ali poplavnih ravnic. Ti nanosi so zato znani kot naplavine. Aluvialni materiali so ohlapni in se lahko preoblikujejo med celotnim transportnim postopkom. Razlikovanje med koluvijem in naplavinami morda ni lahko, zlasti na robovih dolin, kjer se lahko mešajo koluvijalni in aluvialni materiali in postanejo nerazpoznavni.

Lokacija in sestava

Če se materiali za ta dva procesa ne pomešata, se lahko uporabijo za razlikovanje med njimi. Colluvium se rahlo nabira na dnu pobočja ali v razpokih na strmih pobočjih hribov, ki ustvarjajo naslage, ki se lahko kopičijo do debeline več metrov in zakopavajo paleozole in surovo posteljnino. Colluvium material se lahko zvija, drsi ali pade po pobočju. Kar naplavine ločuje, je, da voda odlaga materiale na ne-morski lokaciji in zdi se, da so bili zaradi trenja med prevozom preoblikovani. Diferenciacija po lokaciji je otežena, ko na hribu stoji reka, kar pomeni, da sta za nanose odgovorna tako naplavina kot koluvij. Ko se analizirajo nahajališča take lokacije, se večji heterogeni kamninski materiali uvrščajo pod colluvium, ker se rečna voda ne more premikati in odlagati tako težko snov. Ta pojav naredi nanose bolj homogenetske in fine teksture. V drugem scenariju reke odlagajo material v globokih ali plitkih območjih z nizko hitrostjo, kot so poplavna območja, ki tvorijo nanos. Drugi ključni razlikovalni dejavnik je, da koluvij potuje na krajši razdalji, medtem ko lahko naplavine potujejo več milj, preden se usedejo.

Prednosti Colluvium in Alluvium

Aluvium lahko vsebuje usedline dragocenih mineralnih rud, ki se izperejo od gorvodnega dela, vključno z zlato, diamanti in platino, vendar ne omejeno nanje. Ta proces je znan kot proces razmeščanja in obstaja veliko držav, kot je Sierra Leone, kjer se minerali pridobivajo iz naplavin. Drugič, naplavina prenaša drobnozrnato rodovitno zemljo (humus) iz rodovitnih območij, kar omogoča, med drugim, pridelovanje pšenice, sladkornega trsa in sončnic. Colluvium pa je po drugi strani pripomogel k ohranjanju zapisov o rastlinskih in živalskih ostankih ter drugih fosilnih materialih. Fosili so pomembni pri razlagi preteklega življenja in okolja ter kako so oblikovali organizme. Colluvium depoziti so ohranili arheološke depozite kot Koster mesto v Illinoisu in Cherokee Sewer Site v Iowi.

Razlike med Colluvium in Alluvium

Če želimo jasno razlikovati med obema procesoma, moramo pogledati topografijo, ker je naplavina usmerjen vzporedno z drenažo. Colluvium in aluvium sta neprekinjena procesa, ki ju je mogoče opaziti v določenem obdobju, brez skrbne in natančne analize pa se lahko zlahka zamenjata. Ta dva naravna procesa imata pomembno vlogo pri preoblikovanju Zemljine površine. Toda vse, kar prinaša prednosti na enem področju, lahko uniči drugo območje. Ko reka teče in zbira rodovitne aluvialne materiale in rudninsko rudo, se z njimi pretečejo znatni viri, ki puščajo pusto območje in šibke rečne bregove. Colluvium prav tako pušča šibka pobočja hribov, zaradi česar je pobočje dovzetno za druge naravne nesreče, kot so plazovi. Večina zemeljskih plazov v velemestnem območju Cincinnati je nastala zaradi kolouvija pod pobočji na splošno zaradi padavin ali razvrščanja.