Kaj je ekonomska sociologija?

Ekonomska sociologija je uporaba socioloških konceptov, metod, tehnik in ideologij za analizo trgovine, distribucije in porabe storitev in blaga v gospodarstvu. Podrobno opisuje odnos med gospodarskimi dejavnostmi, družbo in spremembami v podjetjih, ki so vključena v proizvodnjo. Ekonomska sociologija temelji na tradicionalnih ekonomskih ideologijah in se osredotoča na gospodarske družbe, za katere meni, da so neodvisne in delno tvorijo posameznike. Svoje korenine sledi Maxu Weberju in klasičnim ekonomistom. Socialni ekonomisti se osredotočajo na posameznike, da določijo, kako njihova prepričanja, osebni interes in motiv za ukrepanje vplivajo na gospodarstvo. Socialni ukrepi do drugih omogočajo socialnim ekonomistom, da kulturo, moč in družbene institucije obravnavajo kot ključne dejavnike, ki vplivajo na gospodarstvo.

Zgodovina ekonomske sociologije

Ekonomsko sociologijo, kot bi jo danes prepoznali, so najprej preučevali Max Weber in drugi klasični ekonomisti, med njimi Werner Sombart in Joseph Schumpeter. Sprva se je razvila v Nemčiji, državi, ki je imela močno zgodovino gospodarskih raziskav. Pred razvojem socialnih ekonomistov so ekonomisti uporabili zgodovinske in metodološke pristope k razvoju ekonomskih teorij. Sombart in Weber sta razvila ekonomsko sociologijo, da bi premostila ideološki spopad med ekonomsko zgodovino in ekonomsko teorijo. Po Weberju je ekonomska sociologija nastala z analitično ekonomijo, ki je bila zgodovinsko utemeljena. Vendar je Sombart ekonomsko teorijo obravnaval kot nepomembno in jo želel nadomestiti z ekonomsko sociologijo. Weberjeva ideologija je bila ustvariti zdravo znanost o gospodarstvu, ki jo je imenoval »Sozialoekonomie«, ki je bila široka in je upoštevala tako ekonomsko teorijo kot zgodovino. Po mnenju klasičnih ekonomistov je bil kapitalizem racionaliziran in gospodarski sistem kopal svoj grob, Sombart je posebej preučil stopnje kapitalizma in zaključil, da bi to vodilo k velikemu in negativnemu gospodarskemu učinku. Ekonomisti so gledali na socialistični ekonomski sistem kot na kapitalizem. Zamisel o ekonomski sociologiji so pozneje sprejeli francoski ekonomisti, ki so trdili, da ekonomska teorija ni upoštevala dejstva, da posamezniki prispevajo h gospodarstvu in da v družbi obstaja splošno gospodarstvo. Ideje sociološkega gospodarstva in kapitalizma so bile zasenčene z veliko depresijo leta 1929, ki je destabilizirala gospodarske sisteme.

Sodobna ekonomska sociologija

Sredi osemdesetih let se je ekonomska sociologija ponovno pojavila, ko je Mark Granovetter poudaril pomen družbenih dejavnikov v razvoju vsakega gospodarstva. Trdil je, da se gospodarski ukrepi odvijajo v družbi in da je medsebojni odnos med posamezniki, družbami in gospodarskimi institucijami ključnega pomena za uspeh gospodarstva. Sodobni ekonomisti in sociologi so začeli preučevati učinke obremenitev kulture na gospodarstva in ugotovili, da je kultura pomemben vidik gospodarstva. Ekonomisti so raziskovali, zakaj so otroci ekonomsko vrednoteni za gospodarstvo, vendar niso imeli fiskalnega prispevka k gospodarstvu. Drugi raziskovalci so poudarili svoje raziskave o tem, kako so politični sistemi vplivali na razvoj prometnega sistema v ZDA in Evropi.

Ustreznost na današnjem globalnem trgu

Ekonomska sociologija je prispevala k študiji o tem, kako globalne interakcije spodbujajo globalno gospodarsko povezovanje. Razvila je idejo, da bo globalizacija prisilila gospodarske institucije, da preučijo različne vidike življenja, in kritizirala idejo, da obstaja ena sama rešitev za globalne gospodarske težave. Interakcija je spodbujala prosto trgovino čez mejo, ki je prav tako privedla do čezmejnih organizacij, kot so človekove pravice, lastninske pravice in pravila izmenjave. Vloga teh regulatornih organov je minimalna, vendar so ključnega pomena pri zagotavljanju stabilnosti trga. Ekonomska sociologija je povzročila, da so ekonomski raziskovalci in sociologi raziskovali, kako so države in gospodarstva odvisni drug od drugega.