Kaj je tališče aluminija?

Aluminij je kovina, ki se nahaja v drugi vrsti in skupina 13 na periodnem sistemu. To je tretji najpogostejši element po kisiku in siliciju, ki ga najdemo v Zemljini skorji. Aluminij nastane naravno v spojinah, vendar nikoli kot čista kovina. Postopek pridobivanja aluminija iz njegovih spojin je izdelan in precej težaven. Aluminij je uporabna in navadna kovina, ki je znana po tem, da je lahka, njena tempranost in odporna proti koroziji. Aluminij je lažje reciklirati kot očistiti iz rud. Prav tako je dovolj varen, ko pride v stik s kožo in se uporablja okoli hrane.

Kaj je tališče aluminija?

Tališče snovi je opredeljeno kot temperatura, pri kateri se snov spreminja iz trdnega v tekoče stanje, vendar pri določenem atmosferskem tlaku. Na tališču obstajajo tekoča in trdna stanja snovi v ravnovesju. Vendar je tališče snovi odvisno predvsem od tlaka; pogosto je specifičen pri standardnem tlaku v referenčnih materialih. Tališče snovi se imenuje tudi likvidus, točka utekočinjanja ali solidus. Tališče aluminija je 659 stopinj Celzija ali 1218 Fahrenheita.

Kakšen je namen določitve tališča snovi?

Tališče snovi je bistvena fizična lastnost. Glavni cilj določanja vrelišča in tališča snovi med laboratorijskim poskusom je uporaba rezultatov za identifikacijo nečistoč v teh snoveh ali neznanih snoveh. Točko taljenja neznane trdne snovi lahko uporabimo, da jo identificiramo s primerjavo z različnimi drugimi potencialnimi trdnimi snovmi in njihovimi talilnimi točkami, s čimer naredimo ujemanje za identifikacijo trdne snovi. Poleg tega je namen poznavanja tališča snovi uporabiti območje tališča, da se določi njegova splošna čistost. V zvezi s tem je večji kot talilni razpon snovi, manj je čista snov, medtem ko se manjše območje tališča, čistejša je snov.

Dejavniki, ki vplivajo na tališče snovi

Tališče snovi se spreminja od ene snovi do druge. Na primer, medtem ko se kisik topi pri 218 stopinjah Celzija, se led topi pri 0 stopinjah Celzija in aluminij je 219 stopinj Celzija. Zato nekatere stvari vplivajo na tališča različnih snovi. Dejavniki, ki vplivajo na tališče snovi, vključujejo medmolekularne sile, nihanja tališča ionskih vezi, obliko molekul in velikost molekul. Čista spojina, ki je kristalinična, ima običajno bolj natančno tališče in se tako popolnoma topi v majhnem območju temperature, ki ne presega 0, 5-1 stopinj Celzija. Če takšna snov vsebuje tudi najmanjšo količino nečistoč, se depresija običajno proizvaja v zmrzovalnih točkah, ki kažejo povečanje širine območja tališča. Če je območje tališča več kot pet stopinj, to pomeni, da je snov nečista. .

Uporabe aluminija

Aluminij je ena najbolj uporabnih kovin na svetu. Aluminij v svoji čisti obliki uporablja predvsem elektronska industrija za izdelavo trdih diskov, vodnikov na silicijevih čipih in kondenzatorske folije. Ko je kovina legirana z drugimi kovinami, kot so silicij, cink, baker in magnezij, postane še močnejša. Druga pomembna uporaba aluminija je v proizvodnji pločevink za pijače in folije, ki se uporablja za zaščito hrane in različnih kuhinjskih pripomočkov.