Kaj so radioaktivni odpadki?

Vsi odpadki, ki vsebujejo radioaktivne snovi, so radioaktivni odpadki. To so stranski proizvodi iz proizvodnje jedrske energije, jedrske tehnologije ali jedrske fisije in so nevarni za vse žive organizme in okolje. Zaradi sprememb v jedrskem reaktorju so radioaktivni odpadki najbolj smrtonosni odpadki v primerjavi s katerim koli drugim virom energije. Od zunanjega videza so radioaktivni odpadki enaki jedrskemu gorivu, ki je bilo naloženo v reaktor. Po jedrskih reakcijah pa so kritični sestavni deli radioaktivnih odpadkov manjši atomi, ki se imenujejo produkti cepitve. Ti fisijski produkti obsegajo škodljive radioaktivne izotope z različnimi elementi, kot so alkalijske kovine, halogeni in celo plemeniti plini. Zaradi teh elementov so odpadki nevarni radioaktivni ostanki v tem stanju že tisoče let. Vsaka izpostavljenost radioaktivnih odpadkov kateremu koli živemu organizmu povzroči smrt zaradi akutne sevalne bolezni.

Sestava

Splošna sestava radioaktivnih odpadkov se je štela za škodljivo za vsa živa bitja na planetu in v okolju. Odpadki imajo veliko število radionuklidov, ki so atomi s presežno jedrsko energijo, zaradi česar so nestabilni, in med procesom radioaktivnega razpada oddajajo ionizirajoča sevanja, ki so zelo nevarna. Ti radionuklidni izotopi oddajajo različne tipe sevanj na različnih ravneh, ki trajajo različna časovna obdobja in jih zato znanstveniku težko najde pravo mesto za odlaganje. Eden od takih radioaktivnih elementov iz odpadkov je plutonij-239, ki ostaja zelo nevaren za vse ljudi in živo bitje že tisočletja.

Viri radioaktivnih odpadkov

Obstajajo različni viri radioaktivnih odpadkov. V državah z različnimi jedrskimi elektrarnami in centri za obdelavo jedrskega goriva bo iz jedrskega gorivnega ciklusa in predelave jedrskega orožja prišlo do velike količine radioaktivnih odpadkov. Obstajajo tudi drugi pomembni viri teh odpadkov, razen jedrskih predelovalnih obratov, kot so industrijski in medicinski odpadki, ki se nahajajo po vsem svetu. Predelava premoga, plina in nafte oddaja spojine, ki pri koncentriranju vodijo do NORM (naravno pojavljajočih se radioaktivnih materialov), ki je splošno priznan kot vir radioaktivnih odpadkov.

Razvrstitev

Razvrstitev radioaktivnih odpadkov je bila razvrščena glede na državo. Jalovina je ena izmed klasifikacij radioaktivnih odpadkov in običajno vsebuje nekaj sledi urana in drugih spojin, kot sta radij in torij. Jalovišče uranovega mlina so odpadne snovi, ki ostanejo iz rude, ki vsebuje obrate za predelavo urana. Znanstveno je bilo ocenjeno, da niso zelo radioaktivne narave. TVU (nizko stopnja odpadkov) je klasifikacija radioaktivnih odpadkov, ki izvirajo iz bolnišnic in industrijskih odpadkov. K tej kategoriji so dodani papirji, oblačila in drugi predmeti, ki vsebujejo zelo nizke radioaktivnosti, ki imajo kratko življenjsko dobo. Drugi visokoaktivni nizko-nivoji odpadki bodo potrebovali ustrezno rokovanje in ustrezno zaščito med prevozom zaradi varnosti.

Preprečevanje

Radioaktivni odpadki imajo več kot 90% urana, kar je 90% neuporabljenega goriva. Recikliranje teh odpadkov bo privedlo do ustvarjanja nove energije, kar bo zmanjšalo količino odpadkov na planetu. To se lahko zgodi, ko se jedrski odpadki kemično predelajo v zaprtem gorivnem ciklu, da se prepreči emisija več odpadkov in poveča ekstrakcija čiste energije.