Kako delujejo cevovodi?

Cevovodi so način prevoza, ki se uporablja za prevoz blaga z ene lokacije na drugo. Cevovodni transport se uporablja predvsem za prevoz tekočin in plinov, vključno s transportom nafte in zemeljskega plina. Ocenjuje se, da je po vsem svetu več kot 2, 1 milijona kilometrov cevovodov, večina plinovodnega omrežja pa je v ZDA, Rusiji in Kanadi. Samo te tri države predstavljajo približno 75% svetovnega plinovodnega omrežja.

Vrste cevovodov

Cevovodi se lahko kategorizirajo glede na namen, ki ga uporabljajo, in so razdeljeni v tri skupine: transportni cevovodi, zbirni cevovodi in distribucijski cevovodi. Transportni cevovodi se uporabljajo pri transportu goriv po dolgih razdaljah in vključujejo cevi z velikimi premeri. Distribucijski cevovodi se uporabljajo pri transportu goriva do potrošnika in vključujejo uporabo majhnih cevi, običajno s premerom 24 palcev. Zbiralniki cevovodov se uporabljajo pri transportu surovih olj in naravnih plinov iz vodnjakov do bližnjih predelovalnih obratov.

Uporaba cevovodov

Cevovodi se že več sto let uporabljajo pri transportu tekočih materialov, zlasti pri prevozu pitne vode in kanalizacije. Uporaba cevovodov pri transportu vode je bila alternativa uporabi kanalov in kanalov, ki so bili nagnjeni k onesnaženju in izhlapevanju. V 19. stoletju so odkrili nafto, ki je kmalu postala sestavni del industrijske revolucije. Tradicionalna oblika prevoza olja je potekala prek vagonov in železnic. Vendar so bile te oblike prevoza nagnjene k napadom razbojnikov. Cevovodni transport je ponujal najboljšo alternativo in na tisoče kilometrov cevovodov je bilo zgrajenih za prevoz nafte iz naftnih ploščadi do rafinerij in za prevoz rafiniranega olja za potrošnike. Cevovodi, ki se uporabljajo pri transportu nafte, so izdelani iz plastike ali jekla in so zakopani pod zemljo. Tudi zemeljski plin se prenaša po cevovodu in se najprej rahlo stisne, da tvori tekočine za naravni plin. Cevi za transport tekočin za zemeljski plin so izdelane iz ogljikovega jekla. Cevovodi se uporabljajo tudi pri transportu vodikovega plina.

Kako delujejo cevovodi

Cevovodi lahko pokrivajo velike razdalje, pri čemer so nekateri naftovodi dolgi več tisoč kilometrov. Cevovodi, ki so izdelani iz jekla in plastike, so običajno zakopani. Ti cevovodi so nameščeni na izkopane jarke in so kasneje pokopani s sanacijskimi deli na površini. Pred začetkom delovanja se cevovod preizkusi na netesnost zaradi vodnega tlaka ali rentgenskega testiranja. Tekočina, ki se prenaša, se črpa v cevovod, pri čemer se njegova količina in tlak stabilizirata s črpalkami, nameščenimi na številnih črpalnih postajah vzdolž distribucijskega voda. Vzdrževanje se redno izvaja na cevovodih.

Prednosti cevovodov

Cevovodi ponujajo najučinkovitejši način prevoza tekočin. Prevoz je prihranek časa z ničelnimi fizičnimi ovirami, ki vplivajo na njegov tranzit. Druga prednost cevovodnega transporta je varnost, pri kateri so cevovodi pod strogim nadzorom, da se ugotovijo morebitna puščanja v cevi. Cevovodi so stroškovno učinkoviti zlasti pri prevozu velikih količin tekočin.

Pomanjkljivosti cevovodov

Vendar cevovodi niso brez pomanjkljivosti. Uporaba cevovodov predstavlja resno skrb za okolje, saj se lahko zgodi nevarno razlitje. Ta razlitja lahko resno ogrožajo ljudi in okolje. Obstajajo tudi pomisleki, da bi se denar, ki ga porabimo za cevovode, bolje vložil v obnovljive vire energije.