Katere so podonavske države Evrope?

Podonavske države Evrope se nanašajo na neodvisne države, ki imajo neposreden dostop do reke Donave. Z drugimi besedami, Donava teče skozi državo ali je del njene meje. Donava je druga najdaljša reka v Evropi in poteka skupaj 1.776 milj. Zanimivo je, da je to edina dolga reka na celini, ki teče od vzhoda proti zahodu.

Države, ki se nahajajo na območju reke Donave, se skupaj imenujejo Podonavska regija. Nekateri podatki kažejo, da Podonavsko regijo sestavlja celotno povodje Donave. Države, ki se nahajajo ob poteku reke Donave, so: Romunija, Madžarska, Hrvaška, Avstrija, Srbija, Moldavija, Ukrajina, Slovaška, Bolgarija in Nemčija. Ob upoštevanju celotnega povodja Podonavsko regijo sestavlja 14 držav, od katerih jih 9 pripada Evropski uniji (EU). Dodatne države, ki sestavljajo to definicijo, so: Črna gora, Slovenija, Češka republika ter Bosna in Hercegovina. Moldavija in Ukrajina sta vključeni kot sosednje države, vendar geografsko gledano ti narodi nimajo neposrednega dostopa do reke Donave. Drugi računi obravnavajo celotno porečje Donave, ki zajema 19 neodvisnih držav.

14 držav, ki sestavljajo Podonavsko regijo, pokrivajo skupno površino približno 308.881 kvadratnih kilometrov in imajo skupno število prebivalcev približno 120 milijonov posameznikov. Podonavska regija se nahaja daleč v notranjosti kot črni gozd v Nemčiji in poteka vse do obale Črnega morja. Šteje se za strateški položaj za trgovino in druge gospodarske dejavnosti v Evropi.

Načrtovanje za prihodnost podonavskih držav

Glede na strateško lokacijo so podonavske države pomembnega gospodarskega pomena za Evropsko unijo. Prvi korak k približevanju teh držav in v eni geografski regiji se je zgodil leta 2002, ko so vlade Romunije in Avstrije poskušale sodelovati v projektu. Leta 2009 sta si ti dve državi prizadevali, da bi Evropska unija podprla strategijo za regijo, ki jo podpira EU. Zamisel je bila poimenovana Strategija EU za Podonavje in jo je junija 2009 začel Evropski svet, ki je zahteval, da Evropska komisija oblikuje regionalno strategijo za te države.

Strategija EU za Podonavje

Strategija EU za Podonavje je bila uradno ustanovljena junija 2011. Da bi Evropska komisija izpolnila svoj rok za leto 2010, je Evropska komisija izvedla številna mednarodna srečanja in pogajanja s političnimi voditelji in nevladnimi subjekti podonavskih držav. Strategija za gospodarsko prihodnost podonavskih držav je sestavljena iz štirih glavnih ciljev. Ti cilji, imenovani stebri strategije, so: ustvariti medsebojno povezanost v vseh podonavskih državah z infrastrukturnimi projekti; zagotoviti, da je okolje zdravo in zaščiteno; izboljšati gospodarsko zdravje v regiji s konkurenčnimi poslovnimi praksami in večjim dostopom do izobraževanja; nižjo stopnjo kriminala. Predstavniki podonavskih držav se enkrat letno sestanejo, da bi razpravljali o izvajanju strategije. Od leta 2012 potekajo ta srečanja vsako leto v drugem mestu.