Največja gospodarstva v Evropi

Gospodarstvo evropske celine zajema najmanj 740 milijonov ljudi iz 50 držav. Medtem ko se bogastvo različnih narodov razlikuje, so države, ki veljajo za revne v Evropi, bogatejše od nekaterih bogatih držav na drugih celinah, ne glede na to, katera metoda se uporablja za merjenje gospodarstva. Te metode bi lahko uporabile menjalne tečaje nacionalne valute, pri tem pa bi zanemarile življenjski standard in življenjske stroške (nominalni bruto domači proizvod) ali pa bi se metoda zanemarila menjalnih tečajev in se namesto tega osredotočila na standarde in življenjske stroške, znane kot nakupni bruto domači proizvod (BDP). Nominalni BDP in PKM se uporabljata za zagotavljanje boljšega pogleda na gospodarstvo države.

Najmočnejša evropska gospodarstva

Gospodarstva s tega seznama skupaj prispevajo približno 22, 29% celotnega svetovnega gospodarstva, z vključitvijo Turčije, katere ozemlje se razprostira na dveh celinah; Evropi in Aziji. Znaten del tega deleža prihaja iz sedmih najboljših držav na seznamu, ki ga je pripravil Mednarodni denarni sklad (MDS). Evropa je glede na njihovo bogastvo uvrščena na tretje najbogatejše celine. Azija je prva, medtem ko je Severna Amerika druga.

Nemčija, četrto najmočnejše gospodarstvo na svetu, je najmočnejše gospodarstvo v Evropi z gospodarstvom vrednim 3, 4 milijarde dolarjev, sledi pa mu Združeno kraljestvo z gospodarstvom v vrednosti 2, 9 milijarde dolarjev. Francija je na tretjem mestu s 2, 4 bilijona dolarjev. Združeno kraljestvo in Francija ju uvrščata na peto oziroma šest mesto v svetu. Italija in Rusija dopolnjujeta peto najpomembnejših držav v Evropi z gospodarstvom v višini 1, 8 bilijona dolarjev in 1, 5 bilijona dolarjev. Teh pet držav prispeva okoli 15% celotnega svetovnega gospodarstva s skupno vrednostjo okoli 12 bilijonov USD. Teh pet držav, skupaj s Španijo (1, 2 bilijona dolarjev in 1, 58% svetovnega deleža), sodijo med petnajst najbogatejših držav na svetu. Zato Evropa predstavlja več kot polovico prvih desetih najbogatejših držav na planetu.

Od petnajstih držav na seznamu se Danska uvršča na zadnje mesto z deležem 0, 390% svetovnega BDP in gospodarstvom, vrednim 304 milijarde USD. Drugi dve državi, ki sestavljajo spodnje tri, sta Avstrija na štirinajstem mestu in gospodarstvo vredno 383 milijard dolarjev (0, 492%), Norveška pa je dvanajsta z deležem 0, 503% (392 milijard dolarjev) svetovnega gospodarstva.

Če primerjamo te številke s tistimi, ki jih je MDS objavil leta 2016, se uvrstitev zelo malo spremeni. Seznam je večinoma enak, z izjemo, da je bila Turčija uvrščena na seznam 2017 kot del Evrope. Norveška se je nekoliko izboljšala in sedaj je nad Avstrijo. Kot posledica vključitve Turčije v seznam 2017, Irska zamuja mesto med petnajstimi najboljšimi.

Metoda za sestavljanje seznama

Na tem seznamu se uporablja nominalna metoda ugotavljanja BDP. Če bi se primerjale s seznamom javno-zasebnih partnerstev, bi to drastično spremenilo. Danska bi na primer izgubila 22 mest in bila na 60. mestu v svetovni razvrstitvi v nasprotju s 38. mestom na svetovni ravni. Močnejša gospodarstva niso močno prizadeta.

Največja gospodarstva v Evropi

RazvrstitevDržavaDelež svetovnega BDP (odstotek)
1Nemčija4.39
2Združeno kraljestvo3.2
3Francija3.1
4Italija2.32
5Rusija2.
6Španija1.58
7puran1.02
8Nizozemska0, 978
9Švica0, 845
10Švedska0, 650
11Poljska0, 619
12Belgija0, 593
13Norveška0.503
14Avstrija0, 492
15Danska0, 390