Večje reprogramiranje obresti nacionalnih dolgov v zadnjih letih

Država, ki ne more financirati svojih projektov z interno ustvarjenimi sredstvi, kot so odtujitve državnih sredstev, pobiranje davkov in druge oblike virov državnih prihodkov, se lahko odloči za bodisi notranje zadolževanje zasebnih upnikov bodisi zunanje zadolževanje tujih upnikov. Ko država izposodi sredstva za financiranje svojih projektov, se dolgovi imenujejo državni dolg ali državni dolg, ki ga posredno dolguje državljan države. V skladu s posojilno pogodbo naj bi država vrnila znesek glavnice in obresti, ki so nastale na podlagi posojila. Vendar pa lahko nekatere države zaprosijo za prerazporeditev obresti iz različnih razlogov. Prerazporeditev obresti je preprosto prestrukturiranje pogojev odplačevanja obresti z podaljšanjem obdobja odplačevanja. Nekatere države, ki so v zadnjih letih prerazporedile svoje nacionalne dolgove z večjim zanimanjem, so obravnavane v nadaljevanju.

Afganistan, 2014

Afganistansko gospodarstvo so prizadela leta vojn, civilnih nemirov in plemenskih konfliktov. Država je odvisna od zunanjega financiranja za izvajanje večine svojih gospodarskih dejavnosti. Država je Mednarodni denarni sklad opredelil kot državo, ki je dolžniška kriza. Zaradi visokega zadolževanja države in nadaljevanja gospodarskih bojev je Afganistan težko odplačal posojila v predvidenem roku. V letu 2010 se je država zadolžila pri 19 pariških klubov upnikov za financiranje programa za oživitev gospodarstva, izpolnjevanje potreb po hrani v državi in ​​financiranje vojaških operacij. Ker pa posojilo ni doseglo cilja, je morala vlada zahtevati odlog glavnice in obresti. V letu 2014 je bilo skupaj 15.869.000 dolarjev obresti državnega dolga prerazporejeno z intervencijo MDS in Svetovne banke, s čimer se je zmanjšalo breme dolga v državi.

Haiti, 2014

V zadnjih letih je Haiti prizadela vrsta potresov in orkanov, ki so povzročili velike gospodarske izgube v državi. Država je v letu 2009 zaradi dvojnih orkanskih napadov ustvarila 7, 8 milijona dolarjev gospodarske izgube. Zaradi uničujočih posledic potresov in orkana je morala vlada Haitija izposoditi iz zunanjih virov, da bi financirala prestrukturiranje države in nahranila prizadete družine. Zadolževanje države je bilo večinoma iz Svetovne banke, Medameriške razvojne banke in Mednarodnih denarnih skladov. Glede na to, da se je država dolgo časa opomogla od posledic orkanov, država ni mogla povrniti zneska glavnice in obresti na izposojeni znesek. Svetovna banka, Mednarodni denarni sklad in Pariški klub so se leta 2014 s pobudo za močno zadolžene revne države (HIPC) strinjali s prerazporeditvijo obresti v višini 21000 USD iz zadolženega zneska glavnice.

Slonokoščena obala, 2013

Po poročilu Svetovne banke je v letu 2013 skupna obrestna mera Slonokoščene obale, razporejena na državni dolg, znašala 93.502.000 USD. Zadolževanje Slonokoščene obale sega v sedemdeseta leta, ko se je država lotila različnih razvojnih projektov. Soočena s slabim gospodarstvom in cenami primarnih surovin, zlasti po državljanski vojni, je vlada Slonokoščene obale od donatorjev iz Pariškega kluba zahtevala, da prerazporedijo dolgove. Zahtevek je bil odobren, zgoraj navedene obresti na glavnico pa so bile prerazporejene in razporejene na devet let.

Druge države, ki so imele pomembne interese glede glavnega zneska, prerazporejenega v zadnjih letih, so Sudan, Komori, Mavretanija, Mozambik in Gana. Skupaj je bilo za te države v letu 2013 prerazporejenih več kot 50 milijonov dolarjev obresti.

Večje reprogramiranje obresti nacionalnih dolgov v zadnjih letih

Država, letoZnesek ponovne razporeditve obresti ($ US)
Afganistan, 201415.869.000 $
Haiti, 201421.000 $
Slonokoščena obala, 201393.502.000 $
Sudan, 201344.328.000 $
Haiti, 2013$ 7, 070, 000
Komori, 2013$ 2, 188, 000
Mavretanija, 2013$ 957, 000
Mozambik, 2013436.000 $
Gana, 201318.000 $
Sudan, 2012$ 5, 079, 000
Haiti, 20123.704.000 $
Džibuti, 2012329.000 $
Madagaskar, 2012$ 161, 000
Liberija, 2012116.000 $
Mozambik, 2011336.827.000 $
Slonokoščena obala, 2011108.005.000 $
Republika Kongo, 201117.545.000 $
Sudan, 2011$ 4, 743, 000
Honduras, 20112.810.000 $
Haiti, 20111, 052.000 $
Ruanda, 201179.000 $
Vietnam, 201151.000 $
Džibuti, 201110.000 $