državah

državah - Kaj so glavni naravni viri Kenije?

Kaj so glavni naravni viri Kenije?

Kenija je država, ki se nahaja v vzhodni Afriki in je znana po dolini Velike razpoke, ki teče skozi njo. Kenija pokriva površino 224.960 kvadratnih kilometrov in gosti približno 50 milijonov ljudi. Kenija ima dobro razvito fizično in socialno infrastrukturo v primerjavi z drugimi sosednjimi državami. Gosp