Je vodna ali nepolarna?

Kaj je polarnost?

Polarnost je izraz, ki se uporablja v elektriki, magnetizmu in elektronski signalizaciji. V kemiji polarnost razlaga nastanek vezi med atomi zaradi delitve elektronov. Polarne molekule nastanejo, ko eden od atomov povzroči močnejšo privlačno silo na elektrone v vezi. V bistvu so atomi bolj usmerjeni proti atomu kot drugi atom, kar vodi do rahlega neravnovesja.

Kako določimo polarnost?

Določitev polarnosti se opravi s konceptom, imenovanim elektronegativnost. Elektronegativnost je način izražanja nagnjenosti atoma, da pritegne elektrone v kemično vez. Izračuna se tako, da se dobi razlika v negativnosti elektronov zadevnih atomov. Če je razlika med 0, 4 in 1, 7, potem je vez opisan kot polar. Če je razlika pod 0, 4, potem je vez nepolarna kovalentna. Pomen tega je, da bo med atomi enaka delitev elektronov. Nasprotno, če je razlika večja od 1, 7, potem vez vsebuje ionski značaj.

Je Vaterpolar ali Nepolarna?

Voda je polarna molekula, ker ima neenako delitev elektronov. Voda je kemično zapisana kot H 2 O, kar pomeni, da je sestavljena iz atomov vodika in kisika. Vodik je številka ena v periodnem sistemu, kisik pa številka 14. Posledično je konfiguracija kisika 2.8.4, medtem ko je vodik 1. Ko se dva atoma vodika združita z enim atomom kisika, dva od štirih elektronov v kisik tvori močno vez v vodi. Posledica tega je, da je neenakomerna delitev elektronov, ker dva elektrona ostajata neuporabljena. Konec vodika postane delno pozitiven, konec kisika pa je delno negativen. Poleg tega ima atom kisika močnejšo privlačno silo, s čimer privleče več atomov. Nato se v molekuli pojavi neravnotežje naboja. Poleg vode je vodikov fluorid tudi polarna molekula.

Za razliko od vode se nepolarne molekule pojavijo v dveh primerih. Prvič, to je lahko posledica enake delitve elektronov med atomi. Drugič, to je lahko posledica simetrične razporeditve polarnih vezi v bolj kompleksno molekulo, kot je borov trifluorid (BF 3 ). Pomembno dejstvo, ki ga moramo upoštevati, je, da ni vsaka molekula s polarnimi vezmi polarna molekula. Primer tega scenarija je ogljikov dioksid (CO 2 ). Ogljikov dioksid ne oblikuje nepolarnega molekula, ker je njegova geometrija linearna. Oba dipolna momenta medsebojno izničita, kar vodi do neto molekularnega dipolnega momenta. Primeri nepolarnih spojin so olje in bencin.

Zakaj je Polarnost vode pomembna?

Polarnost vode naredi vodo posebno snov, ker prispeva k nekaterim edinstvenim značilnostim vode. Edinstvene lastnosti vključujejo njegovo gostoto, sposobnost raztapljanja snovi in ​​posedovanje močnih vezi, ki trdno držijo molekule skupaj. Te lastnosti vode omogočajo opravljanje osnovne funkcije vzdrževanja življenja.

Sposobnost vode za raztapljanje snovi

Ker ima voda pozitivne in negativno nabite ione, lahko raztopi snovi. Na primer, sol, ki se kemično imenuje natrijev klorid, se pogosto raztopi v vodi. Kar se zgodi, je, da pozitivno nabite konce vodnih molekul privabljajo negativno nabite kloridne ione. Po drugi strani pa negativno nabiti konci privabljajo pozitivno nabite pozitivne natrijeve ione. Potopitev soli v vodo vodi do ločitve ionov natrijevega klorida z vodnimi molekulami. Zato se sol raztopi v vodi.

Gostota vode pri zamrznitvi

Gostota ledu je običajno manjša kot pri vodi, ki povzroči, da led plava po vodi. Razlog za to je, da so vodne molekule zamrznjene vode še bolj oddaljene, vendar se trdno držijo med seboj s pomočjo vodikove vezi. Zato hladilne temperature vodijo do povečanja gostote vode, vendar le do štiri stopinje Celzija. Po tem se gostota zmanjša in ko doseže nič stopinj ali manj, je lažja od vode. Led lahko plava v vodi in tako podpira morsko življenje.

Močne obveznice v vodi

Močne vezi, ki držijo vodne molekule, skupaj prispevajo k njenim edinstvenim fizičnim značilnostim. Tesno držane molekule povzročajo zelo visoko vrelišče in tališče vode.