Kakšno vlado ima Hrvaška?

Vodja vlade na Hrvaškem je predsednik vlade, ki ga imenuje predsednik države. Država je sestavljena iz 20 drugih vladnih članov, ki so bodisi vladni ministri ali podpredsedniki vlad ali oba. Člane vlade izbere predsednik vlade, Parlament pa potrdi tudi Sabor. Hrvaška vlada izvaja izvršilno oblast v skladu z zakonodajo in hrvaško ustavo, ki jo je sprejel Parlament.

Termin vlada Hrvaške

Izraz vlada, lokalno znan kot Vlada na Hrvaškem, se uporablja za izraz izvršilne veje oblasti. Terminologija se uporablja v dialogih med novinarji in vlado - vladna veja je odgovorna za upravljanje države. Terminologijo je mogoče uporabiti tudi pri skupni uporabi treh vej oblasti, ki zajemajo zakonodajno telo, sodstvo in druge veje oblasti, vključno z državnimi uslužbenci, ki sestavljajo državo Hrvaško.

Struktura in moč hrvaške vlade

Predsednik vlade (PM) vodi izvršilno oblast Hrvaške, ki je vlada. Trenutno ima predsednik vlade štiri podpredsednike vlade, ki jih izvoli Sabor. Podpredsedniki vlad so tudi ministri v vladi skupaj s 16 drugimi, ki jih s soglasjem Saborja imenuje predsednik vlade. Vsak minister je zato odgovoren za vodenje določenega ministrskega mesta, kot so zunanje zadeve. Poslanci skupaj s predsednikom vlade sestavljajo notranji kabinet. Glavna odgovornost notranjega kabineta - znanega tudi kot osrednji kabinet - je nadzor in usklajevanje dela ministrov v imenu PM. Če postane hrvaški premier onesposobljen, zamenja premier prvi namestnik. Izvršna veja hrvaške vlade je odgovorna za predlaganje proračuna, vodenje notranje in zunanje politike države, zakonodajo in izvajanje zakonov. Uradna državna rezidenca se nahaja v Banskih dvorih v Zagrebu. Občasno se kabinet sestaja drugje po državi, običajno pa se srečanja odvijajo na Banski dvorih.

Poslovanje hrvaške vlade

Na Hrvaškem potekajo javna srečanja. Vendar se lahko vlada odloči, katere seje ali del zasedanja bo potekala zasebno. Če premier ni na voljo, lahko dodeli enega od svojih namestnikov, da ga zastopa ali prevzame celotno nalogo. Zakonsko minimalno število članov vlade, ki morajo biti prisotni na seji vlade, je večina. Za velike odločitve, kot so združevanje z drugimi narodi, spremembe hrvaške ustave, spreminjanje hrvaške meje, razpis referenduma, prenos kateregakoli dela hrvaške suverenosti na nadnacionalne organizacije ali razpustitev parlamenta, je potrebna večina glasov dveh tretjin. Vendar pa se večina odločitev sprejme z navadno večino glasov. Če se hrvaška vlada ne more srečati, lahko notranja vlada deluje v času krize v primeru vlade.

Sedanja vlada Hrvaške

Sedanja hrvaška ustava je bila sprejeta leta 1990 in je vzpostavila sedanjo obliko vlade. Od 10. oktobra 2016 je predsednik vlade Hrvaške Andrej Plenković. Predsednik vlade ima štiri namestnike, in sicer Ivan Kovačić, Martina Dalić, Davor Ivo Stier in Damir Krstičević. Trije vladni ministri so neodvisni politiki, preostali pa so bodisi Mostu neodvisnih seznamov (MOST) bodisi Hrvaški demokratični uniji.