10 najboljših proizvajalcev premoga po svetu

Premog je ključ do svetovne strukture energije. Je delež 40% svetovne proizvodnje električne energije, zato je vodilni vir električne energije. Kmalu bo nadomestila nafto in postala največji vir primarne energije. Premog prevladuje na svetovnem energetskem področju zaradi svoje številčnosti, cenovne dostopnosti in široke distribucije po vsem svetu. Po trenutni stopnji proizvodnje so zaloge premoga ocenjene na 869 milijard ton. To pomeni, da bi moral premog trajati približno 115 let dlje kot konvencionalne rezerve nafte in plina. Še posebej velja omeniti pomembne rezerve premoga v Aziji in južni Afriki, dve področji sveta, ki se soočata z velikimi izzivi pri oskrbi prebivalstva z energijo. V primerjavi z običajnimi rezervami nafte in plina so zaloge premoga zelo podcenjene.

10 vodilnih držav v proizvodnji premoga

Kitajska je glavni proizvajalec premoga, medtem ko so ZDA na drugem mestu. Drugi večji proizvajalci premoga so Indija in Avstralija. Pet držav, in sicer Kitajska, Združene države, Rusija, Indija in Japonska, so predstavljale več kot 75% svetovne porabe premoga. Kljub hitremu razvoju obnovljivih virov energije, predvsem v ozadju razprav o podnebnih spremembah, je premog odgovoren za največji porast energetskih potreb vseh virov energije.

Približno 90% celotnega svetovnega premoga proizvede deset držav, v katerih vodi Kitajska. Spodnje statistike kažejo, da imajo države velike vire premoga. Podatki temeljijo na širokem asortimanu gradiva, pa tudi na podatkih, pridobljenih iz Svetovnega energetskega sveta ter nacionalnih in mednarodnih publikacij.

10. Ukrajina

Proizvodnja premoga v Ukrajini je v letu 2013 znašala približno 64.976 milijonov ton. S stalnim konfliktom v državi se je zmanjšala proizvodnja premoga za koksanje in proizvodnja električne energije iz premoga, zlasti v prizadetih vzhodnih regijah države. Dežela Donetsk je dejansko doživela padec za skoraj 30% v proizvodnji premoga. Zato je Ukrajina začela uvažati premog iz Južne Afrike in Rusije za proizvodnjo električne energije.

9. Kolumbija

Kolumbijska proizvodnja premoga je v letu 2013 znašala približno 85, 5 milijona ton, kar je 4-odstotni padec od cilja 89 milijonov ton. Izvoz premoga je bil ocenjen na 94, 3%. Nacionalna agencija za rudarstvo je poročala o 18-odstotnem povečanju proizvodnje mineralnih surovin.

8. Kazahstan

Kazahstan je na osmem mestu s proizvodnjo premoga v višini 116, 6 milijona ton decembra 2012. Kar zadeva porabo, je Kazahstan dosegel dvanajsto mesto, saj je premog predstavljal skoraj 85% celotne zmogljivosti priključene električne energije v državi. Država ima ocenjeno rezervo v višini približno 33, 6 milijarde ton in ima tako osmo največje rezerve premoga. Kazahstan ima več kot 400 rudnikov premoga.

7. Južna Afrika

S približno 260 milijoni proizvedenih ton je Južna Afrika na sedmem mestu v svetovni proizvodnji premoga. Država je šesti največji izvoznik premoga, saj je v letu 2012 trgovala s približno 74 milijoni ton. Južna Afrika večinoma izvaža premog v Evropo, Kitajsko in Indijo. Ocenjuje se, da je več kot 90% proizvodnje električne energije v Južni Afriki odvisno od premoga. Južnoafriške rezerve premoga so imele decembra 2012 približno 30, 15 milijarde ton.

6. Rusija

Rusija je na šestem mestu glede svetovne proizvodnje premoga. Leta 2012 je proizvedlo 354, 8 milijona ton premoga, od tega 80% premoga za premog in preostali premog za koksanje. Rusija je tudi peti največji porabnik premoga. V letu 2012 je izvozila 134 milijonov ton in postala tretji največji izvoznik premoga. Z rezervami do 157 milijard ton je Rusija na drugem mestu na svetu glede zalog premoga. Več kot polovica ruske proizvodnje premoga predstavlja rudarstvo na prostem.

5. Indonezija

Indonezija je na petem mestu v proizvodnji premoga, saj je proizvedla 386 milijonov ton premoga. Indonezija in Avstralija sta bili v proizvodnji premoga, medtem ko je leta 2011 Indonezija v proizvodnji premoga prehitela Avstralijo, razmere pa so se obrnile. Premog je odgovoren za 44% indonezijske proizvodnje električne energije. Država ima na podlagi statističnih podatkov za leto 2012 približno 5, 5 milijard ton zalog premoga.

4. Avstralija

Proizvodnja premoga v Avstraliji je leta 2013 dosegla 413 milijonov ton, kar ga uvršča na četrto mesto na svetu. Država izvozi približno 90% svojega premoga, in sicer po drugi državi po Indoneziji, leta 2012 pa je izvozila 384 milijonov ton. Avstralija sicer ohranja 76, 4 milijarde ton rezerv. V državi je približno 100 zasebnih rudarjev, ki izvajajo operacije na odprti jami, ta način rudarjenja pa predstavlja 74% celotne avstralske proizvodnje premoga.

3. Indija

Indijska proizvodnja premoga je bila približno 605 milijonov ton, kar je tretji največji svetovni proizvajalec. Indija je porabila 8% celotnega svetovnega premoga, zaradi česar je tudi tretji največji porabnik vira. Je tudi tretji največji uvoznik premoga s skupno 160 milijoni ton uvoza, ki zaostaja za Kitajsko in Japonsko. Približno tri četrtine (68%) proizvodnje električne energije v Indiji je odvisno od premoga. Preverjene zaloge premoga v Indiji so ocenjene na 60, 6 milijarde ton leta 2013, ponovno na tretjem mestu na svetovni ravni.

2. Združene države

Združene države so na drugem mestu po proizvodnji premoga, saj so v obdobju 2012/2013 ustvarile 922 milijonov ton premoga, kar predstavlja približno 13% svetovne proizvodnje premoga. Je tudi drugi največji porabnik premoga. Poraba premoga v ZDA je ocenjena na 11% svetovne porabe in skoraj 37% proizvodnje električne energije v državi je odvisna od premoga. ZDA imajo tudi največje svetovne zaloge premoga, ki merijo približno 237 milijard ton.

1. Kitajska

Kitajska je bila največja proizvajalka premoga v zadnjih treh desetletjih. Kitajska je leta 2013 proizvedla skoraj 3, 7 milijarde ton premoga, kar predstavlja 47% celotnega celotnega donosa premoga. Država porabi tudi več kot polovico svetovne porabe premoga. Kitajska je tretja v svetu, ko se nanaša na zaloge premoga, z oceno 114, 5 milijarde ton na statistiko decembra 2012. \ t Ocenjuje se, da Kitajska porabi polovico svojega premoga za proizvodnjo električne energije, kar predstavlja več kot 80% proizvodnje električne energije v državi.

Pomen proizvodnje premoga

Premog se je izkazal za kritičnega v svetovni energetski rasti. Potreba po premogu se vedno bolj povečuje in vedno večji delež električne energije, proizvedene v svetu, postaja odvisen od elektrarn, ki uporabljajo vir. Ne glede na ogromno porazdelitev zalog premoga po vsem svetu se ti zneski izkazujejo kot nezadostni. Poleg tega so ekološke škode, ki izhajajo iz dejavnosti, povezanih z dejavnostmi premoga, resne zadeve in zato je treba sprejeti ustrezne ukrepe. Zato je bistvenega pomena, da vlade odkrijejo inovativne tehnologije za izboljšanje rudarstva in predelave premoga, pri tem pa upoštevajo tudi učinkovitost in pomen okoljske trajnosti. Za oblikovalce politik je najpomembnejše, da oblikujejo dolgotrajne tehnološke rešitve, ki gledajo v prihodnost, s čimer premogovni sektor postavijo na pot, ki ji bo omogočila boljši odziv na prihodnje globalne izzive.

20 najboljših proizvajalcev premoga na svetu

RazvrstitevDržavaProizvodnja premoga (v milijonih ton)
1Kitajska3, 874.0
2Združene države906.9
3Avstralija644, 0
4Indija537.6
5Indoneziji458.0
6Rusija357.6
7Južna Afrika260, 5
8Nemčija185.8
9Poljska137.1
10Kazahstan108.7
11Kolumbija88.6
12puran70.6
13Kanada68.8
14Ukrajini60.9
15Grčija49.3
16Češka46.9
17Srbiji44.4
18Vietnam41.2
19Mongolija33.2
20Bolgarija31.3