Katere so evropske države v Alpah?

Katere so evropske države v Alpah?

Alpske države Evrope so izraz, ki se nanaša na območje okoli Alp. Osem alpskih držav, ki jih določa Alpska konvencija leta 1991, so: Italija, Francija, Avstrija, Švica, Lihtenštajn, Nemčija, Slovenija, Monako. Avstrija in Švica imata največjo površino gorskega pokritja, medtem ko sta meji med Lihtenštajnom in Monakom popolnoma znotraj alpske regije. Poleg tega je v teh alpskih državah zastopanih približno 6.200 občin, 83 teritorialnih enot in 3 lokalne upravne enote.

Kaj je Alpska konvencija?

Alpska konvencija je mednarodni sporazum, ki je bil ustanovljen z namenom varovanja ekosistema Alp in omogočanja trajnostnega gospodarskega razvoja v regiji. Velja od leta 1995 in pokriva skupno površino 73.636 kvadratnih milj, 746 milj na najdaljšo in 186 najširšo.

Predstavniki alpskih držav delujejo v okviru Stalnega odbora, ki deluje kot izvršilni organ. Ta organ je odgovoren za oblikovanje delovnih skupin, ki oblikujejo protokole in priporočila za države članice. Poleg tega te delovne skupine izvajajo raziskave o trenutnih razvojnih projektih in predstavijo svoje ugotovitve Stalnemu odboru. Nekatere sedanje delovne skupine se osredotočajo na naslednja vprašanja: naravne nesreče, gorsko kmetijstvo, trajnostni turizem, promet, gorski gozdovi, ekološka mreža, velike zveri in divji parkljarji ter upravljanje z vodami.

Gore v alpskih državah

V alpskih državah je na voljo skupaj 1.599 vrhov. Od tega je le 29 meritev 4000 metrov nadmorske višine ali višje. Večina teh visokih gora se nahaja v Švici (24). Temu sledita Italija (7) in Francija (4). Kljub dejstvu, da imata Švica in Avstrija največjo gorsko pokritost, ima Italija največje število gorskih vrhov. V Italiji je bilo zabeleženih 570 ločenih vrhov. Ti vrhovi so razdeljeni v naslednje kategorije: 2.000 metrov ali več nad morsko gladino (149), 2.500 metrov ali več (197), 3.000 metrov ali več (169), 3.500 metrov ali več (48) in 4.000 metrov ali več ( 7).

Okolje alpskih držav

Ker ima veliko alpskih držav široko paleto okoljskih habitatov, se bo ta oddelek osredotočil le na alpsko okolje, ki si ga te 8 države delijo. Skozi Alpe se na nižjih nadmorskih višinah nahajajo gozdovi in ​​polnaravne travinje. Ker se višina poveča, pa velika drevesa postanejo manj pogosta, saj ne morejo preživeti pogojev, pokrajino pa prevzame alpska trava in grmičevje. Na vrhu gore je zelo malo rastlin sposobnih preživeti med skalami, snegom in ledom. Ne le, da se celotni habitat spreminja z naraščajočo nadmorsko višino, ampak tudi podnebje. Alpe so dom številnih mikro-podnebij, kar ima za posledico visoko stopnjo biotske raznovrstnosti.

V gorskih predelih alpskih držav živi 134 živalskih vrst, 105 okoljskih habitatov in 97 rastlinskih vrst. Te rastline predstavljajo približno 66% vseh rastlinskih vrst v Evropi. Nekatere živalske vrste, ki tukaj živijo, vključujejo: alpskega kozoroga, snežnega volja, volka, orla, medveda, ptičarja in risa.

Katere so alpske države v Evropi?

RazvrstitevDržava2000+2500+3000+3500+4000+Skupaj
1Avstrija (AT)20615093140463
2Francija (FR)719575404285
3Nemčija (DE)141100025
4Italija (IT)149197169487570
5Lihtenštajn (LI)410005
6Slovenija (SI)22900031
7Švica (CH)661141474424395
8Skupaj v Alpah507530416117291599